Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Fonder och stiftelser. 16-18 år

Om du har låga inkomster eller befinner dig i en akut ekonomisk kris kan du söka om stöd från fonder och stiftelser. Det finns fonder där du kan söka pengar för olika ändamål, till exempel för vård och medicin. Det finns också fonder som kan bidra med stöd till hjälpmedel och resor.

Information om fonder och stiftelser finns hos länsstyrelserna i Sverige.

Det är också vanligt att sjukhusen förvaltar fonder som ger stöd till personer som blivit allvarligt sjuka. Ta kontakt med sjukhuset på din ort för mer information om tillgängliga fonder.

Även kyrkan har fonder och stiftelser ur vilka man söka pengar ifrån vid en akut ekonomisk kris. Kontakta församlingen där du bor för mer information.

Tips