16-18 år - [2020-03-26] Tandvårdsstöd. 16-18 år

Tandvårdsstöd. 16-18 år

Från och med den 1 januari 2019 har barn och unga har rätt till kostnadsfri tandvård via sin region (tidigare landsting) till och med det år man fyller 23 år. Från och med det år man fyller 24 år har man i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.