18-19 år - [2020-03-26] Bidrag till arbetshjälpmedel. 18-19 år

Bidrag till arbetshjälpmedel. 18-19 år

Barnförsäkring kan ge extra ekonomiskt stöd till både barn och föräldrar. Barn som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ut i arbetslivet får en relativt låg ersättning från samhället.

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag av försäkringskassan till arbetshjälpmedel för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning.

Försäkringskassan kan också ge bidrag till reparationer av arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen.

Försäkringskassan betalar bara ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra arbetsmiljö.

Lagar och föreskrifter

Ytterligare information