19-29 år - [2020-03-26] Bidrag till arbetshjälpmedel. 19-29 år

Bidrag till arbetshjälpmedel. 19-29 år

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag av försäkringskassan till arbetshjälpmedel för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning.

Försäkringskassan kan också ge bidrag till reparationer av arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen.

Försäkringskassan betalar bara ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra arbetsmiljö

Lagar och föreskrifter

Ytterligare information