Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Bostad - Bostadsbidrag och bostadstillägg. 19-29 år

Om du har mycket låg inkomst och har barn över 18 år som har studiehjälp eller förlängt barnbidrag kan du få bostadsbidrag. Ungdomar mellan 18 och 28 år och som har låga inkomster kan också själva ha rätt till bostadsbidrag.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidragets storlek beror bland annat på storleken på din inkomst, bostadens storlek och hur många barn du har. Ditt barn får räknas med i hushållet tills han eller hon fyller 18 år, eller är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.

Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans hemsida.

Bostadsbidrag till unga

Du som är mellan 18-28 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag.

Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger bostaden eller hyr den och du kan få bidrag för högst 60 kvadratmeter av din bostad och kostnader över 1800 kr i månaden.

Du måste bo och vara folkbokförd på den adress som du söker bidrag för, i vissa fall kan man dock göra undantag för detta.

Läs mer om bostadsbidrag för unga på Försäkringskassans hemsida.

Ansökan om bostadsbidrag till barnfamiljer

Du ansöker om bostadsbidrag till barnfamiljer hos Försäkringskassan.

Ansökan om bostadsbidrag till unga

Du ansöker även om bostadsbidrag till unga hos Försäkringskassan.

Lagar och föreskrifter

Övrig information