Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Bostad - Bostadstillägg. Äldre än 29 år

Har du sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Några kommuner i Sverige erbjuder Kommunalt Bostadstillägg för Handikappade/Funktionshindrade, KBH.

Bostadstillägg vid sjukersättning

Du som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få beror på hur mycket du betalar för din bostad och hur stora inkomster du har.

Du ansöker om bostadstillägg vid sjukersättning hos Försäkringskassan.

Kommunalt bostadstillägg, KBH

KBH är ett inkomstprövat bidrag till familjer som måste bo större eller på annat sätt dyrare på grund av att en familjemedlem har ett funktionshinder.

Kommunalt Bostadstillägg till Handikappade/Funktionshindrade en skattefri inkomst.

KBH är inte lagreglerat.

Göteborg stad, Stockholm stad och Täby kommun erbjuder KBH.

Övrig information