Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Särskilt pensionstillägg. Äldre än 29 år

Om du är förälder, född 1953, eller tidigare, och innan 1999 har vårdat ditt sjuka eller funktionshindrade barn, kan du ha rätt till särskilt pensionstillägg till ålderspensionen.

För att ha rätt till särskilt pensionstillägg krävs också att du har avstått från förvärvsarbete i minst sex år för att vårda barnet.

Du ansöker om särskilt pensionstillägg hos Pensionsmyndigheten. Under länken blanketter och broschyrer finns blanketten omnämnd, Anmälan - om särskilt pensionstillägg till ålderspension för år som man vårdat ett sjukt eller handikappat barn, men vill man ha den utsänd kontaktar man Kundservice, 0771-776 776.

Relaterad information

Yttrligare inforamtion och blanketter