Äldre än 29 år - [2020-03-26] Studiemedel. Äldre än 29 år

Studiemedel. Äldre än 29 år

Studerar du på komvux, folkhögskola, gymnasium, högskola eller universitet kan du ansöka om studiemedel.

Studiemedel består av bidrag och lån. Det finns även olika tillägg som du kan få i särskilda situationer.

Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur länge du studerar. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Du kan också välja att låna färre veckor än vad du har rätt till för att inte få så hög skuld.

För att få studiemedel måste du uppfylla vissa krav. Kraven skiljer sig beroende på om det är första gången du söker studiemedel eller om du tidigare har haft studiemedel. Läs mer om kraven för att få studiemedel på Centrala studiestödsnämndens, CSN, hemsida.

Relaterad information