Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Patient eller anhörig - Ny medicinsk bedömning - second opinion

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska du erbjudas att få ytterligare en medicinsk bedömning, eller ”second opinion”, inom din region eller en annan region.

Det sedan tidigare varit möjligt att få en förnyad medicinsk bedömning, det vill säga en bedömning av din sjukdom eller behandling av en annan läkare eller vårdteam. Möjligheten till förnyad medicinsk bedömning har dock varit begränsad. Med den nya patientlagen som började gälla den 1 januari 2015 har den här begränsningen tagits bort.

Syftet är att göra det lättare att få en ny medicinsk bedömning. Du ska bli erbjuden att få ytterligare en medicinsk bedömning om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Med förnyad medicinsk bedömning, eller ”second opinion”, menas inte att en läkare frågar en annan läkare om råd, utan att du som patient får träffa en annan läkare eller vårdteam som ska göra en bedömning av din sjukdom eller behandling. Syftet med en second opinion är att du ska vara säker på att få en vård och behandling som passar bäst för dig.

Din region ansvarar för att informera dig om din rätt till att få ytterligare en medicinsk bedömning.

Reglerna om rätten till ny medicinsk bedömning framgår av 10 kapitlet 3 § hälso- och sjukvårdslagen samt 8 kapitlet 1 § patientlagen.

Lagar och föreskrifter