Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Stöd och service - Rättigheter enligt funktionsrättskonventionen

Sverige har skrivit under och godkänt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den kallas också för Funktionsrättskonventionen. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen i Sverige.

Funktionsrättskonventionen är inte en lag. Det innebär att den inte tillämpas direkt av myndigheter eller domstolar. Myndigheter och domstolar ska dock tolka de svenska lagarna så att de så långt som möjligt överensstämmer med det som står i konventionen.

Mina Rättigheter

Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter. Rättigheterna står i barnkonventionen som gäller alla upp till 18 år. Webbplatsen har tagits fram av Barnombudsmannen och vill hjälpa barn att förstå sina rättigheter, som är samma oavsett var i världen barnet bor.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (lättläst version)

Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Barnrättsguiden

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en guide, Barnrättsguiden. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Det fastslås i Funktionsrättskonventionens 7:e artikel. Barnkonventionens 3:e artikel uttrycker att det för alla barn gäller att “barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen kompletterar alltså varandra. Båda konventionerna är viktiga för att förstå vilka rättigheter som gäller för barn med funktionsnedsättningar.

Funktionsrättsguiden

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en guide, Funktionsrättsguiden, som beskriver rättigheterna i Funktionsrättskonventionen och hur man kan använda dem i kontakten med myndigheter och domstolar.