Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Habilitering

Habiliteringen ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor. Inom habiliteringsverksamheterna finns arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.