Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt. Det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa.

Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt. Det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa.

 

Hemsidan NFSD byter namn till CSD i samverkan!

 

CSD i samverkan drivs av den Nationella kunskaps- styrningen genom Nationellt programområde (NPO) Sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser.

Nyheter

Press

Kalendarium

 • Webbkurs - Introduktion sällsynta diagnoser
  Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är framtagen av Ågrenska och är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom habilitering, skola, LSS-verksamhet och på Försäkringskassan.

  2020-05-21
 • Föräldraträffar i Sverige

  Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos. Här hittar du föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.
  2020-04-01
 • Stöd och service

  Rättigheter för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående hänger ihop med de skyldigheter samhället har i förhållande till innevånarna, och särskilt för personer med funktionsnedsättning.
  2020-01-02

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.