Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

För dig som arbetar eller lever med sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan arbetar idag främst med att öka kunskapen inom området sällsynta diagnoser. CSD arbetar tillsammans med företrädare för
hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Det finns flera kunskaps- och informationsdatabaser samt portaler med information som rör området sällsynta diagnoser.

Sverigekarta

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper.

CSD vid universitetssjukhusen samverkar med expertteam och expertresurser inom det regionala universitetssjukhuset.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än
300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Sverigekarta

Det finns flera intresseorganisationer som vänder sig till personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga.

En europeisk databas som bland annat innehåller en förteckning över 6 700 sällsynta diagnoser och ett uppslagsverk med cirka 2 800 diagnoser.

Nyheter

Till toppen