Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

För dig som arbetar eller lever med sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan arbetar idag främst med att öka kunskapen inom området sällsynta diagnoser. CSD samarbetar med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras anhöriga.

Länk till

CSD i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde sällsynta sjukdomar och i samarbete med de sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser.

Sverigekarta

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper.

Länk till

Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen samverkar med expertteam och expertresurser.

Länk till

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än
300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Länk till

Det finns flera kunskaps- och informationsdatabaser samt portaler med information som rör området sällsynta diagnoser.

Länk till

En europeisk databas som bland annat innehåller en förteckning över 6 700 sällsynta diagnoser och ett uppslagsverk med cirka 2 800 diagnoser.

Länk till

Utöver det stöd som hälso- och sjukvården och kommunerna erbjuder anhöriga till personer med funktionsnedsättning finns flera andra aktörer som ger stöd och hjälp.

Händer och pusselbitar

Det finns flera intresseorganisationer som vänder sig till personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga.

Kvinna vid skrivbord

Webbplatsen CSD i samverkan fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta diagnoser i landet. Informationen kommer från hälso- och sjukvården, intresseorganisationer och andra samhällsaktörer.

Aktuellt