CSD Mellansverige

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige omfattar Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län som även samarbetar med sjukvårdsregionens 70 kommuner inom exempelvis kunskapsstyrning.

Sveriges kart med tydlig markering av sjukvårdsregion mellansverige

Kontaktinformation

För patienter och anhöriga
Tfn: 018-612 21 34 och telefon till respektive region.
Var vänlig och lämna meddelande om du vill bli uppringd.

1177.se Länk till annan webbplats. sök på CSD Mellansverige Region Uppsala under mottagningar.

Kansli 


Cecilia Soussi Zander, centrumledare, klinisk genetiker.
Aggeliki Savvidou Levinsson, biträdande centrumledare, leg sjuksköterska,

Angelica Gustafsson, leg sjuksköterska
Eric Stenninger, barnläkare, ansvarig Örebro

e-post: csdmellansverige@regionuppsala.se
Tfn: 018-612 21 34

Region Dalarna

Sandra Pousette, regionsamordnare, leg. sjuksköterska
e-post: csd.mellansverige@regiondalarna.se

Tfn: 070-3135268. Fredag 9-12

Region Gävleborg

 

Åsa Strid Winholm, regionsamordnare, leg sjuksköterska
e-post: csdmellansverige@regiongavleborg.se
Tfn: 072-534 11 24, Fredag 9-11

Region Sörmland

 

 

Emma Forsberg, regionsamordnare, fysioterapeut
e-post: csdmellansverige@regionsormland.se
Tfn: 0703-172 890, Telefonsvarare

Region Uppsala

Lise-Lotte Edling, regionsamordnare, leg sjuksköterska
e-post: csdmellansverige@regionuppsala.se
Tfn: 018- 612 21 34

Region Värmland

Vakant

Region Västmanland

Maria Gill, regionsamordnare, leg sjuksköterska
e-post: csd.mellansverige@regionvastmanland.se
Tfn: 021-17 37 63, fredag 9-12

Region Örebro

 

 

Marcus Folkö Muntzig, regionsamordnare, leg sjuksköterska
e-post: csdmellansverige@regionorebrolan.se
Tfn: 072- 142 40 50, Eftermiddagar alla dagar

1177.se Länk till annan webbplats./Region Örebro

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Föräldraträffar

Att känna igen sig i varandra

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Mellansverige inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Välkommen till samtal med andra föräldrar vars barn har en sällsynt diagnos.

Vår erfarenhet visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap. Här ges tillfälle för dig/er att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation

Träffarna leds av regionsamordnare för Centrum för Sällsynta diagnoser Mellansverige

Vi kommer att träffas vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum:

Träff 1: Tisdagen den 12 mars 2024, kl 13.00-16.00

Träff 2: Tisdagen den 26 mars 2024, kl 13.00-16.00

Lokal: Nygården, Fornby folkhögskola, Borlänge

Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

Anmäl ditt intresse senast den 27/2 men gärna så snart som möjligt till: csd.mellansverige@regiondalarna.se
Ange vilka som kommer, telefonnummer och vilken diagnos ert barn har

Intyg som styrker träffarna kan lämnas av CSD vid behov.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Aggeliki Savvidou