CSD Norr

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Norr omfattar Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Sverigeskarta med tydlig markering över norra sjukvårdsregion

Kontaktinformation

E-post: csdnorr@regionvasterbotten.se

Röstbrevlåda: 090-785 28 25

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman