Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper.

Kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Experteam och Europeiska referensnätverk, ERN