Vad är Centrum för sällsynta diagnoser och vad gör vi?

CSD fungerar som en stödjande enhet för vårdgivare, patienter och anhöriga och andra aktörer som berörs av sällsynta hälsotillstånd.

I sitt arbete verkar CSD för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning.

CSD tar ej emot remisser för patienter med sällsynta diagnoser – men kan hjälpa till att lotsa till rätt instans. CSD har också ett regionalt samarbete med försäkringskassan och kommunen och nationella samarbeten med sjukvårdsregionala CSD i Sverige samt andra intressenter för sällsynta diagnoser.

Syftet med CSD är att förbättra samhällets och vårdens förmåga att bistå personer med sällsynta diagnoser. CSD ska arbeta för att främja forskning och utveckling samt bidra till kunskapsökning och kunskapsspridning inom området.

CSD:s övergripande mål är att förbättra livsvillkoren för personer med sällsynta diagnoser. Samtidigt ska vi arbeta för att stärka individens och närståendes förmåga att självständigt hantera sin livssituation. Målet är att personer med sällsynta diagnoser ska få samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot de behov som är betingade av sällsyntheten.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman