Sverigeskarta, Sjukvårdsregioner är markerade med olika färger

CSD i Sverige

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper.

Kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Undersidor