En leende kvinna isitter vid ett skrivbord

Om webbplatsen

Webbplatsen CSD i samverkan fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta diagnoser i landet. Syftet med webbplatsen är att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd.

Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården, patienter, brukare samt närstående och andra aktörer som berörs av sällsynta hälsotillstånd.