Varifrån kommer kunskapen

Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer. Kunskapen kvalitetssäkras av sakkunniga i den nationella och regionala kunskapsorganisationen.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom den nationella och regionala kunskapsstyrningen som Nationella programområdet sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområde sällsynta sjukdomar.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom den nationella och regionala kunskapsstyrningen.

Webbplatsen CSD i samverkan ansvarar inte för källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. CSD i samverkan ansvarar inte heller för felaktiga rekommendationer, indirekta skador eller följdskador till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman