CSD Stockholm - Gotland

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Stockholm - Gotland tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm - Gotland.

Sveriges karta med en tydlig markering över sjukvårdsregion Stockholm Gotland

Kontaktinformation

Centrum för sällsynta diagnoser

CSD ger vägledning och information kring sällsynta diagnoser, men har ingen mottagning och gör inga medicinska bedömningar.

Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

E-post: sallsyntadiagnoser.karolinska@regionstockholm.se

För kontakt med och egenremiss till Mottagningen Klinisk genetik, Solna se våra sidor på 1177 Länk till annan webbplats.

Medarbetare

CSD-ledare
Maria Johansson Soller, docent, överläkare
E-post till Maria Johansson Soller

Biträdande CSD-ledare
Rula Zain, docent, PhD, samordnare för ERN och Orphanet, koordinator för NRD och ERN Network EUHA
E-post: Rula Zain

Information, utbildning och patientsamverkan
Charlotte Willfors, psykolog, PhD.
E-post: charlotte.willfors@regionstockholm.se

Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare, PhD.
E-post: charlotta.ingvoldstad-malmgren@regionstockholm.se

Orphanet Sverige
Elsa Ekblom, information scientist
E-post: elsa.ekblom@regionstockholm.se

Koordinator
Malin Sandell Larsson, koordinator
E-post: malin.sandell-larsson@regionstockholm.se

Vårdstöd

Vägledning och information för patienter, anhöriga och professionen.

Vårdstöd och frågor kring vårdagen Länk till annan webbplats.

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman