CSD Väst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst omfattar Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun).

Sveriges karta med en tydlig markering av sjukvårdsregion väst

Kontaktinformation

kontaktinformation

E-post

csd@vgregion.se      

Telefon

031-343 47 00

Telefontider


Måndag och torsdag 13.00-15.00
Tisdag och fredag 09.00-11.00

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Att få en sällsynt diagnos

En webbsida som vänder sig till dig som söker information kring sällsynta diagnoser. Beroende på om det är du själv, ditt barn eller en närstående som fått en sällsynt diagnos kan behovet av information och stöd se olika ut. Informationen på denna webbsida vänder sig även till dig som vårdgivare.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Johanna Bruhn