Förvaltning och kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss!

Förvaltningsledning

Cecilia Carlens, enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Maria Johansson Soller, CSD-ledare, Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska, ordförande Regionalt programområde sällsynta sjukdomar Stockholm-Gotland.

Redaktion

Urszula Arpholm Felix, webbredaktör, Kunskapsstyrning och -stöd,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

IT-nära förvaltning

Tomas Carlsson, teknisk webbkoordinator, Kunskapsstyrning och -stöd,
Hälso- och sjukvårdförvaltningen, Region Stockholm.

Kontakt

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@regionstockholm.se

Har du frågor som berör vård, patient eller anhörig, eller andra frågor kring sjukdom och hälsa, hänvisar vi till din vårdgivare eller till 1177 Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman