Utsträckta händer med puzzelbitar

Intresseorganisationer

Det finns flera intresseorganisationer som organiserar personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga. Här hittar du några av dem.

Intresseorganisationer i världen