Rare Barometer

Rare Barometer Voices är ett EURORDIS-initiativ med syfte att sätta fokus på patienter med sällsynta diagnoser och göra deras röster hörda. Rare Barometers enkäter har stor betydelse för att öka kunskapen om behoven för personer med sällsynta diagnoser och deras familjer vad gäller vardagsliv, social omsorg och koordination av vården.

Resultat från genomförda enkäter på engelska

Resultat från genomförda enkäter som informationsgrafik på svenska

Intresseorganisation

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman