En strålandeglad flicka i tandläkarstolen visar tummen upp

Tandvård odontologiska kunskapscenter

Nationella odontologiska kunskapscenter för sällsynta diagnoser finns i Umeå, Jönköping och Göteborg. Vårdgivare, patienter och anhöriga från hela landet kan söka information, råd och stöd. Det finns inget krav på remiss.