Uppdrag

Det gemensamma huvuduppdraget är att samla och sprida kunskap kring sällsynta odontologiska och medicinska tillstånd för att öka kompetensen inom tandvården när det gäller att bemöta och behandla dessa patientgrupper. Informationsspridningen bygger på kunskap samlad från klinisk verksamhet och forskning.

Att ha en sällsynt diagnos innebär ofta att många av kroppens organ och funktioner (inklusive munnen) är påverkade vilket ställer krav på samarbete mellan olika vårdutövare för att uppnå ett helhetstänkande inom vården.

 • Vara remissinstans för utredning av personer med sällsynt diagnos med odontologiska och orofaciala funktionsnedsättningar såsom tandavvikelser, avvikande käk- och bettutveckling, vävnadsförändringar i mjukvävnader, ätsvårigheter, talsvårigheter, dregling, tandgnissling med mera.
 • Medverka vid diagnosutredningar och då bidra med specifikt kunnande när det gäller odontologi, oro-kraniofacial dysmorfologi och logopedi.
 • Delta i terapiplaneringen kring personer med komplexa behov.
 • Rådgivning och utbildning kring munvård och oralmotorisk träning.
 • Slussa patienterna till ett gott omhändertagande i tandvården.
 • Utveckla kunskap genom att driva och samverka i forskningsprojekt om sällsynta diagnoser.
 • Bidra med kunskap om odontologi och orofacial funktion vid utarbetande av vårdprogram för sällsynta diagnoser.
 • Delta i samtliga odontologiska grundutbildningar och specialistutbildningar med undervisning om sällsynta diagnoser ur
  ett odontologiskt och orofacialt perspektiv.
 • Vara samarbetspartner när det gäller informationsspridning kring orofaciala och odontologiska funktionsnedsättningar vid sällsynta diagnoser. Varje center har byggt upp omfattande kontaktnät regionalt, nationellt och internationellt.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman