Logga kvalitetsregister RaraSwed

RaraSwed - Nationellt kvalitetsregister

Ett arbete pågår för att utveckla ett nationellt kvalitetsregister, RaraSwed. Registret ska ge en samlad bild över sällsynta diagnoser i Sverige. Målet är att samla information som kan bidra till en nationellt sammanhållen vård och omhändertagande av personer med sällsynta diagnoser.