Logga kvalitetsregister RaraSwed

RaraSwed - Nationellt kvalitetsregister

Centrum för sällsynta diagnoser arbetar nationellt för att utveckla och förvalta det nationella kvalitetsregistret RaraSwed. Syftet är att främja jämlik vård och omhändertagande oavsett geografisk tillhörighet.
Målet är att samla information som kan bidra till en nationellt sammanhållen vård och omhändertagande och ge en ökad livskvalité för personer med sällsynta hälsotillstånd.