Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Övergångar - Från barn till vuxen

Här finns en del studier och annat tillgängligt material som rör övergången från barn till vuxen samt modeller och verktyg som används för att underlätta övergången.

Till toppen