Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Verksamheter med specialkompetens

Följande verksamheter har specialkompetens om olika sällsynta diagnoser.