Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Myndigheter

Här finner du information om ett antal viktiga myndigheter i Sverige.

Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Myndigheterna tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Ytterligare myndigheter finns att finna i myndighetsregistret som finns tillänglig hos Statistiska Centralbyrån, Myndighetsregistret, Statistiska Centralbyrån, SCB Länk till annan webbplats.

Till toppen