Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Social omsorg

Sveriges kommuner har huvudansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice, exempelvis förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.