Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD vid Karolinska

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Kontaktinformation

E-post: sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se
Tfn: 08-517 756 26 (sekr)
Telefontid: 08.30-16.00

Temadagar 2022

Medfött diafragmabråck

Temadagen riktar sig till anhöriga till barn och ungdomar med CDH

Datum: Måndagen den 25 april
Tid: kl 13.00-16.45 2022
Plats: Skandiasalen, Q-huset, plan 1, Karolinska vägen 37, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Kostnad: Temadagen är kostnadsfri

Program och anmälan Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta: charlotte.willfors@ki.se på Centrum för sällsynta diagnoser, Region Stockholm – Gotland.

Utbildningsdag för föräldrar om Esofagusatresi

Datum: Onsdag 27 april 2022
Tid: kl 13 -16
Plats: Konferensrum: Skandiasalen, Karolinska vägen 37A, Hiss QA, plan 1, Solna.

Program och anmälan Länk till annan webbplats.

Informationskväll om systemisk skleros

Datum: Måndagen den 2 maj
Tid: kl 16.30-19.30 2022
Plats: Lars Klarskog, NB:U102, Gävlegatan 55, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Digitalt: För det digitala mötet använder vi Microsoft Teams. Du kan ansluta till Teams från vilken mobiltelefon, surfplatta eller dator, oavsett om du har ett Teams-konto eller inte.
Kostnad: Temadagen är kostnadsfri

Program och anmälan Länk till annan webbplats.

Obs!
Mötet på plats är framför allt för patienter från Region Stockholm medan digitalt deltagande är öppet för alla.

Vid frågor kontakta: charlotte.willfors@ki.se på Centrum för sällsynta diagnoser, Region Stockholm – Gotland.

Dysmeli-temadag Länk till annan webbplats.

Datum: Fredagen den 20 maj 2022,
Tid: kl 8.30-16.00
Kostnad: Temadagen är kostnadsfri.
Plats: Skandiasalen, Länk till annan webbplats. Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Program och anmälan Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta: charlotta.ingvoldstad-malmgren@regionstockholm.se

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman

Till toppen