Förutsättningar med habilitering

Habilitering innebär planerat och sammansatt stöd för att funktionsförmågan ska förbättras utifrån de förutsättningar som personen har. Syftet är att skapa förutsättningar för psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landsting och regioner erbjuda habilitering till personer som är bosatta inom regionen.

I vissa fall är dock kommunerna ansvariga för habiliteringen. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen och av socialtjänstlagen. Det gäller:

  • de som bor i särskilt boende som kommunen ordnar
  • de som vistas i kommunen i samband med dagverksamhet
  • de som omfattas av kommunen anordnad hemsjukvård.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman