Små klossar placerade över en flödesschema

Samordnat medicinskt omhändertagande

Inom Region Södermanland erbjuder fem vårdcentraler utökat stöd för vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar, däribland sällsynta diagnoser.