Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram och tillgängliggöra kunskapsstöd för utredning, behandling och uppföljning i olika vårdsituationer. Kunskapsstöden finns tillgängliga på NKK-webbplats alternativt på regionernas egna webbplatser eller vårdinformationsystem.

Syftet med de nationella kliniska kunskapsstöden är att bidra till en god och jämlik vård i hela landet genom att erbjuda bästa möjliga kunskap i varje enskilt vårdmöte.

De nationella kliniska kunskapsstöden innehåller uppdaterad och tillgänglighetsanpassad information som skrivs av kliniskt förankrade expertgrupper med representanter från hela landet.

Kunskapsstöden är anpassade för att stödja i vårdmötet, exempelvis när du behöver stämma av vilka prover som bör tas, vilka behandlingar som rekommenderas eller vilka differentialdiagnoser du ska vara uppmärksam på.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges 21 regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella vårdprogram

Vårdprogrammet syftar till ökad kunskap om vård och omsorg av personer som har diagnosen Prader-Willis syndrom (PWS). Vårdprogrammet innehåller också rekommendationer för utredning vid diagnos och uppföljning, råd om behandling och stöd, samt information som kan vara viktig att känna till om syndromet.

Detta vårdprogram riktar sig till all vårdpersonal som möter personer med misstanke om eller konstaterad 22q11-deletionssyndrom. Det kan också fungera som stöd för individer med syndromet och deras närstående.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Luqman Zain