MoGård

Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt.

Fokusområden är kommunikation och funktionsnedsättning.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman