Är du förälder till ett barn med sällsynt diagnos?

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan tillsammans med Sveriges kommunala anhörigstöd och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inbjuder till en digital föräldragrupp för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte.

Fimilji på en äng

Har du ett barn med en sällsynt diagnos under 18 år och önskar träffa andra i liknande situation är du varmt välkommen att anmäla dig.

Föräldragruppen är tillfälle för dig att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation.

Vi kommer att ses digitalt (via Zoom) vid sex tillfällen där vi tillsammans pratar kring olika teman. Vi som håller i träffarna är Cecilia Lidholm verksamhetsutvecklare på CSD Sydöst och Mikael Nylander, anhörigkonsulent på Danderyds kommun.

Datum och tider våren 2024

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Tid

den 6 mars 2024

13.00-15.00

den 20 mars 2024

13.00-15.00

den 10 april 2024

13.00-15.00

den 24 april 2024

13.00-15.00

den 8 maj 2024

13.00-15.00

den 22 maj 2024

13.00-15.00

Anmälan

Du/ni anmäler dig/er senast den 1 mars i länken nedanför. Antal platser är begränsat. Vi kommer därefter att kontakta dig/er för ytterligare information.

Anmälan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Cecilia Lindholm