Nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

Patient- och föräldraperspektiv på varför det behövs en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd och en internationell strategi för utbildning av personal inom hälso- och sjukvården samt stödverksamheter.

Artikeln tar upp behovet av samverkan mellan patienter/föräldrar och hälso- och sjukvården. Patienter behöver accepteras som en informerad, involverad och jämlik partner i vårdprocessen, konstaterar forskare som gjort en internationell genomgång av studier inom området.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Luqman Zain