Samverkan och kunskap i fokus under CSD-dagarna i Göteborg, 2023

Mellan den 12 och 13 oktober arrangerades de årliga CSD-dagarna, denna gång i Göteborg med CSD Väst som värd. Landets samtliga sex CSD var representerade, över 40 deltagare delade engagerat med sig av värdefulla erfarenheter och insikter. 

Gruppfoto_representanter från sjukvårdsregionala CSD

Foto: Representanter från de sex sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser

CSD-dagarna är en viktig tidpunkt för nationell samverkan inom området sällsynta hälsotillstånd, men samarbetet pågår även kontinuerligt under hela året genom olika arbetsgrupper och projekt. 

Workshops som gav insikter 

Under den första dagen låg fokus på workshops där deltagarna i mindre grupper diskuterade och utforskade fem centrala teman: 

  1. Implementering och framtagande av nationella kunskapsstöd och vårdprogram 
  2. Kunskapsspridning, gemensamt material, kanaler och temadagar 
  3. Samverkan med aktörer utan sjukvårdsuppdrag 
  4. Samverkan med primärvården 
  5. Utvärdering av CSD regionalt och i samverkan, att mäta resultat 

De erfarenheter och insikter som samlades in under dessa workshops utgjorde diskussionsunderlag under den påföljande dagen. Gruppernas tankar sammanfattades och de olika temana fördjupades genom en efterföljande gemensam dialog. 

Givande studiebesök på Ågrenska 

Efter en intensiv arbetsdag åkte deltagarna till Lilla Amundön för ett givande studiebesök på Ågrenska. Ågrenska berättade om sin verksamhet, till exempel familjevistelser, vuxenvistelser, föräldraträffar, syskonkvällar, korttidsverksamhet, konferenser och utbildningar. Deltagarna fick också en guidad rundtur på ön och en möjlighet att utforska några av deras faciliteter. 

Samverkan och kunskap är nyckeln 

CSD-dagarna är en utmärkt plattform för kunskapsutbyte och samverkan inom området sällsynta hälsotillstånd. Dagarna visade på det starka engagemanget och viljan att förbättra vården och livskvaliteten för personer med sällsynta hälsotillstånd, och för deras närstående. Samverkan och kunskap är nyckeln till att skapa en bättre framtid för alla som påverkas av detta. 

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Johanna Bruhn