Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

16p11.2 kromosomdeletion och -duplikation - utbildning

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med 16p11.2 kromosomdeletion och -duplikation.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Datum

21 november - 22 november 2023

Sista anmälningsdag

9 november 2023

Plats

Ågrenska eller via streaming

Målgrupp

 

 

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Föreläsare

 

 

 

Ulrika Wester Oxelgren, Sektionschef, överläkare, med dr, Akademiska barnsjukhuset

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Pris

Yrkesverksamma
3 050 kr per person (exkl. moms) på plats eller digitalt.
10% rabatt vid anmälan av tre personer eller fler från samma organisation.

Närstående
På plats på Ågrenska: 1 500 kr per person (inkl. moms).Digital medverkan: 750 kr per person (inkl. moms).


Avgiften faktureras i efterhand.

Läs mer

Anmälan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare