Tips – Samordnad individuell plan, SIP

SIP hjälper dig samordna dina insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Hur du kan gå tillväga

 • Du som får insatser från både kommun (t.ex. socialtjänst) och region (sjukvård), eller du som är i behov av samordning av dina insatser, ska få en samordnad individuell plan (SIP).
 • Din SIP ska främja samverkan mellan dem alltmer segregerade samhällsinstitutionerna. SIP ska lätta på det stora ansvaret för samordning av insatser och vidarebefordring av information mellan aktörer, som brukar hamna på dig som diagnosbärare och dina anhöriga. SIP ska förhindra att du ”faller mellan stolarna” eller ”bollas” mellan verksamheter.
 • För en snabb överblick över vad SIP är, kolla länkar längst ned på sidan. Där finns en kort film på 3 min som förklarar SIP, och en på 1.5 minuter där en anhörig berättar om sina förhoppningar inför SIP.
 • Alla av dina kontakter i kommun och landsting, men även du eller en närstående, kan ta initiativ till en SIP. Det gäller verkligen alla kontakter: primär- eller specialistläkare, kontaktsjuksköterska, habiliteringspersonal, kurator, psykolog, fysioterapeut, handläggare, socialsekreterare, personal i skola eller på daglig verksamhet, mm. SIP inbegriper även privata utförare som kommun och landsting har upprättat avtal med.
 • Begär du en SIP ska den utan dröjsmål initieras och bara i undantagsfall nekas. En bra utgångspunkt är att prata med den av dina kontakter du har bäst relation till. Det är dessutom bra om du hittar någon som är van att leda SIP-möten.
 • För att förbereda dig inför din begäran om SIP-möte är det bra att tänka igenom vad du vill få hjälp med, och att planera ditt möte. Kolla vår vårdtips ”möten i vården” för verktyg som kan hjälpa dig.
 • En bra förberedelse är att skaffa dig själv en överblick över alla dina kontakter. SIP-mallar , 131.6 kB. hittar du på Vårdgivarguiden.se Länk till annan webbplats. (framtagen av region Stockholm-Gotland).
 • Du kan också förbereda dig med hjälp av Riksförbundets mallar ”kontaktkartan , 1.3 MB.” eller ”vårdplan , 2.1 MB.”. Kontaktkartan hjälper dig få en överblick över dina kontakter, deras roll i din behandling och era regelbundna möten. Mallen vårdplan är mer komplex och samlar information om din vårdhistoria, läkarkontakter och dina behandlingar. Båda mallarna är utformade för vårdkontakter men kan vara en bra utgångspunkt, och du kan anpassa dem efter dina behov.
 • Nedan följer en beskrivning hur ett SIP-möte går till.(nformationsblad till brukare om SIP Länk till annan webbplats., framtagen av region Jämtland/härjedalen), som ger en bra överblick. Titta på utbildningsvideo Länk till annan webbplats. om samordnad individuell plan - SIP på 30 min, som visar bakgrund och genomförandet av ett SIP-möte.
 • Har du hittat någon som hjälper dig att ta fram din samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med dig, behöver ni bestämma vilka punkter som ska tas upp och vilka verksamheter och personer som ska kallas till det första SIP-mötet. I kallelsen ska det tydligt framgå vad som kommer tas upp. Alla deltagare ska vara välförberedda.
 • Kallelsen till SIP-möte är bindande. Våra medlemmar har dock vittnat om SIP-möten där ingen kom. Anmäl detta till exempel på 1177.se Länk till annan webbplats.,
 • I det första SIP-mötet tar alla deltagare fram din samordnad individuell plan, tillsammans med dig. Din SIP ska tydligt visa vilka insatser och behandlingar du behöver, deras mål, utvärdering och tidsplan samt vem som gör vad. Planen skrivs med fördel direkt på mötet och du får en egen kopia. En huvudansvarig utses och nästa möte bokas direkt. På det viset kan dina insatser samordnas och framtidsplaneras på ett bra och tydligt sätt. Se länk nedan för exempel på en SIP.
 • Tyvärr kan det hända att du skickas vidare med din begäran om en SIP. På Riksförbundet sällsynta diagnose Länk till annan webbplats.r hemsida hittar du mer information om vårdens och socialtjänstens skyldigheter mot dig.
 • SIP är förankrad i två lagar, Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1992:763 Länk till annan webbplats.) samt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 Länk till annan webbplats.), men nämns också i Patientlagen vars syfte är att stärka och tydliggöra den enskildes ställning inom hälso- och sjukvården (SFS 2014:821 Länk till annan webbplats.).

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman