Tips – Vårdplan

Vårdens verktyg där hela ditt vårdteam gemensamt ska planera dina behandlingar efter dina egna behov.

Hur du kan gå tillväga

 • En vårdplan ska samla all viktig information om dig, din diagnos och dina behandlingar. Den ska utgå från dina behov och vara skriven av vårdpersonalen och dig tillsammans. Den ska t.ex. innehålla din diagnos, information om dina kontakter inom vården, tider för dina behandlingar, information om deras uppföljning, tips om hur du kan bidra till din behandling och ditt välmående samt kontaktpersoner vid frågor efter avslutad behandling.
 • Syftet med en vårdplan är att vården och du enkelt ska få en sammanhängande bild av dig, din diagnos och den pågående behandlingen. En vårdplan anses öka kvalitet och kontinuitet av din behandling.
 • En vårdplan är inte samma sak som en patientjournal. I patientjournalen samlas dina tidigare vårdbesök och behandlingar kronologiskt vilket gör det svårt att få en sammanhängande överblick och den ger ingen framtidsplanering alls. I en vårdplan däremot ligger fokus på framtida mål med dina behandlingar. Alla behandlande parter bestämmer gemensamma målsättningar och fördelar ansvar för dessa. Du som patient ska ha en avgörande del i dessa beslut.
 • Vården har ingen skyldighet att erbjuda dig som har en sällsynt diagnos en vårdplan. Det finns därför ingen solklar väg att gå ifall du vill ta dig an utmaningen att kräva en.
 • Cancercentrum har tagit fram en vårdplan som används i vården. Det kan vara en bra idé att utgå från denna som kallas för ”Min vårdplan i cancervården , 207.3 kB.” med förkortning MVP, eftersom vårdpersonalen förmodligen känner till den. Behoven inom behandling av en komplex sällsynt diagnos och cancer liknar varandra.
 • En annan möjlighet är att du utgår från dig och dina behov och börjar med att skapa ett dokument där du sammanställer all information som du anser bör ingå i din vårdplan. Det kan vara t.ex. din vårdhistoria, dina läkarkontakter och dina behandlingar. Vi har tagit fram mallen ”vårdplan Länk till annan webbplats.” som du kan testa och enkelt anpassa genom att ta bort eller lägga till delar efter dina behov.
 • Det är heller inte tydligt vem du ska vända dig till med ditt önskemål om en vårdplan. En bra strategi kan vara att utgå från den av dina vårdkontakter du har bäst relation till. Du kan tala med din läkare inom primärvården, din specialistläkare eller en av dina fasta vårdkontakter. Kolla under vår vårdtips om ”fast vårdkontakt” för mer information om en sådan.
 • Habiliteringen är van att arbeta med vårdplaner. Har du kontakt med habiliteringen kan detta vara en framgångsrik väg att gå. Mer information om habiliteringen/vårdplan Länk till annan webbplats..
 • Oavsedd vem du väljer att kontakta med ditt önskemål om en vårdplan är det viktigt att tänka igenom och planera ditt möte. Kolla vårdtips om ”möten i vården” för hjälp med detta. För mer bakgrundsinformation ”därför behöver jag en vårdplan , 132.2 kB.”.
 • Det kan hända att personen du ber om en vårdplan säger att du visst har en men att den bara finns digitalt och inte är avsedd att delas med dig. Förklara då lugnt varför det är viktigt för dig att ha den:
  • Att det är viktigt att du kan ta med dig den informationen till dina andra vårdkontakter för att undvika bi- och växelverkningar av dina olika pågående behandlingar.
  • Att detta kommer öka kontinuitet och kvalitet i din komplexa behandling. För mer bakgrundsinformation läs ”därför behöver jag en vårdplan. , 132.2 kB.
 • Får du inte gehör för dessa önskemål kan du kontakta enhetschefen eller patientnämnden med samma krav. Mer information hittar du på www.1177.se Länk till annan webbplats.. Kom ihåg vårdens skyldigheter och att du får kräva de.
 • Lyckas du inte få igenom en officiell vårdplan kan mallen ”vårdplan Länk till annan webbplats.” ändå vara ett bra verktyg. Mallen ger möjlighet att samla din vårdhistoria, dina läkarkontakter och dina behandlingar som ger dig bättre överblick och kontroll över din situation.
 • Är vårdplan-mallen för komplex kan du testa vår mall ”kontaktkartan , 1.3 MB.”. I kontaktkartan kan du lista dina vårdkontakter, deras roll i din behandling och dem regelbundna undersökningar de genomför.
 • Det kan finnas bra information om just din sällsynta diagnos som liknar en vårdplan. Ta kontakt med en patientförening om din diagnos eller leta på www.1177.se Länk till annan webbplats..

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman