En ungdom på en arbetsplats

Arbete

Om man har en sällsynt diagnos med en viss nedsatt arbetsförmåga kan samhället tillhandahålla stöd i arbetslivet, exempelvis daglig verksamhet.