Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig mellan 19 och 29 år som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta, gå på utredning, rehabiltering eller delta i aktiviteter.

Samarbete - Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett samarbete för personer som behöver stöd för att kunna komma ut i arbetslivet. Det innebär att du som har aktivitetsersättning kan behöva träffa Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och även andra för att prata om vilket stöd som finns att få.

Nedsatt arbetsförmåga

Din arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag.

Aktivitetsersättning när du går i skola

Om du måste förlänga din skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. Det gäller studier på grund- och gymnasieskolenivå.

Under tiden du har aktivitetsersättning kan du arbeta eller studera och ändå ha kvar din rätt till ersättning. Det kallas för vilande ersättning.

Aktivitetsersättning och bostadstillägg

Om du har aktivitetsersättning och har höga bostadskostnader kan du dessutom få bostadstillägg från försäkringskassan. Hur mycket du får beror på hur mycket du betalar för din bostad och hur stora inkomster du har.

Du ansöker om aktivitetsersättning och bostadstillägg hos Försäkringskassan

Storleken på aktivitetsersättningen

Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning.

Garantiersättning får du om du har haft låga inkomster eller inga inkomster alls. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Hel inkomstrelaterad ersättning ger dig 64 procent av den genomsnittliga inkomst som du haft de senaste åren innan aktivitetsersättning beviljades. Den kallas för antagandeinkomst.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman