Assistansersättning

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.

Det finns ingen åldersmässigt nedre gräns för att få personlig assistans.

Hjälp med grundläggande behov

Hjälp med grundläggande behov innebär att man behöver hjälp med andning, personlig hygien, måltider, att klä på och av sig eller att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov till exempel hjälp med matlagning och att gå och handla.

Kommunen och Försäkringskassan

Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan. Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i lagen mer än 20 timmar per vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Tänk på att....

Assistansersättning lämnas normalt inte för tid när ditt barn vistas i barnomsorg eller skola.

Om du som förälder har blivit beviljad vårdbidrag för ditt barn och söker om personlig assistans omprövas rätten till vårdbidrag. En individuell prövning görs av försäkringskassan. Du kan förlora rätten till vårdbidrag. Att ha ett barn med sällsynt diagnos kan innebära stort merarbete för föräldrar, ett merarbete som inte kan tillgodoses genom personlig assistans. Det kan handla om många kontakter med samhället på grund av barnets tillstånd. Dessa kontakter kan vara tidskrävande och gå utöver det man brukar kalla för normalt föräldraansvar. Det är därför viktigt att ha bra underlag och läkarintyg för att visa på att merarbetet överstiger det som ett jämnårigt barn har utan sällsynt diagnos.

Ansökan

Ansökan om ersättning för personlig assistans kan göras på många olika sätt. Du kan vända dig till ett assistansbolag som kan hjälpa dig med kontakterna med kommunen eller Försäkringskassan. Du kan kontakta en LSS handläggare vid kommunen för råd och stöd. Under ett möte med denne kan ni upprätta en formell ansökan tillsammans. Du kan också själv ge in en formell ansökan till försäkringskassan eller kommunen.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman