Barnförsäkring

Barnförsäkring kan ge extra ekonomiskt stöd till både barn och föräldrar. Barn som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ut i arbetslivet får en relativt låg ersättning från samhället.

En barnförsäkringen kan bland annat ge ersättning för kostnader i samband med vård och sjukhusvistelser, vid långvarig arbetsoförmåga, vid bestående skada eller när barnet får vissa allvarliga diagnoser.

Tänk på att....

Alla barnförsäkringar har särskilda undantag och begränsningar för vissa sjukdomar. En del bolag har valt att med ICD-koder räkna upp de sjukdomar som undantas. Andra bolag har valt att ange att försäkringen inte gäller för så kallat medfödda sjukdomar - åkommor eller anlag till åkomma som funnits sedan födseln eller åkomma som har sitt ursprung i sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden - om symptom visats före sex års ålder. I många försäkringar finns också andra undantag för till exempel adhd, CP-skada eller epilepsi.

På Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida kan du jämföra olika barnförsäkringar och de undantag och begränsningar som finns i villkoren mellan olika försäkringsbolag. Där kan du också läsa om hur du gör om du inte är nöjd med det besked du får av ditt försäkringsbolag.

Som utgångspunkt gäller att man aldrig kan försäkra en konstaterad funktionsnedsättning. Man kan endast försäkra för sådant som ej tidigare är känt.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman