Bidrag till arbetshjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Du kan också få bidrag till att göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.

Försäkringskassan betalar bara ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra arbetsmiljö.

Bidraget kan betalas ut till och med månaden innan du fyller 67 år.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman