Ersättning för vård utomlands

Det finns möjlighet att i vissa fall få planerad vård i andra länder som bekostas av det offentliga i Sverige.

Förutsättningar för ersättning

För att du ska ha rätt till ersättning för planerad vård utomlands gäller att:

  • Du är försäkrad i Sverige. Det är du som huvudregel om du bor eller arbetar i Sverige.
  • Du får vården i ett EES-land (Speciella regler gäller för Schweiz, Turkiet och England).
  • Vården ska kunna erbjudas av en allmän vårdgivare i Sverige. Du kan alltså inte få ersättning för vård som du inte skulle kunna få av den skattefinansierade vården i Sverige.
  • Du ska ha ett medicinskt behov av vården.

Vad kan du få ersättning för?

Du kan bland annat få ersättning för:

  • hälso- och sjukvård (åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter)
  • tandvård
  • läkemedel
  • hjälpmedel.

Om du åker utomlands för att väntetiden på vård i Sverige är för lång och du får vården av en allmän vårdgivare utomlands så kan du också få ersättning för resor, uppehälle och merkostnader för medföljande.

Ersättningens storlek

Du får ersättning för vad vården kostar. Som mest kan du få lika mycket som du skulle få för vården i Sverige.

Ansökan om ersättning

Du kan ansöka om ersättning för vård innan du fått vården eller i efterhand. I båda fallen skickar du ansökan till Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

Ansökan innan vård

Om du skickar in ansökan innan du fått vården utomlands dröjer det några månader innan du får ett beslut från försäkringskassan. Om du får ett så kallat förhandsbesked, det vill säga besked om rätt att få ersättning för vård utomlands, framgår det också av beskedet hur mycket pengar du får för vården. Du får själv betala vårdgivaren i utlandet och får i efterhand, efter uppvisande av originalkvitton, ersättning av försäkringskassan.

Om du åker utomlands för vård för att väntetiden för vård i Sverige är för lång och du får vården av en allmän vårdgivare utomlands, tar du med beslutet (som kallas för förhandstillstånd) från försäkringskassan, till den utlänska vårdgivaren. Då behöver du bara betala patientavgiften för vården utomlands.

Ansökan i efterhand

Om du inte kan vänta på ett beslut från försäkringskassan eller redan har fått vården utomlands, kan du få ersättning i efterhand. Då skickar du in originalkvitton tillsammans med en ansökan till försäkringskassan. Det tar några månader innan du får ett beslut från försäkringskassan.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman