Särskilt pensionstillägg

Om du är förälder, född 1953, eller tidigare, och innan 1999 har vårdat ditt sjuka eller funktionshindrade barn, kan du ha rätt till särskilt pensionstillägg till ålderspensionen.

För att ha rätt till särskilt pensionstillägg krävs också att du har avstått från förvärvsarbete i minst sex år för att vårda barnet.

Särskilt pensionstillägg ingår också i begreppet pensionsrelaterade förmåner och kan betalas ut till en ålderspensionär som vårdat sjukt eller handikappat barn och därför haft en lägre arbetsinkomst.

Du ansöker om särskilt pensionstillägg hos Pensionsmyndigheten

Anmälan - om särskilt pensionstillägg till ålderspension för år som man vårdat ett sjukt- eller handikappat barn.

Kontakta Kundservice på tfn: 0771-776 776

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman