Sjukvårdsersättning

Är du mellan 30 och 64 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du få sjukersättning från Försäkringskassan.

För att få sjukersättning ska din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag.

Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning.

Sjukersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning.

Har du sjukersättning kan du också söka bostadstillägg.

Inkomstrelaterad sjukersättning

Hel inkomstrelaterad ersättning ger dig 64 procent av den genomsnittliga inkomst som du haft de senaste åren innan sjukersättning beviljades.

Garantiersättning

Garantiersättning kan du få om du har haft låga inkomster eller inga inkomster alls. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Förmånsintyg för rabatter

Om du har sjukersättning kan du också få ett förmånsintyg från försäkringskassan. Med intyget kan du bland annat få rabatt när du reser med kollektivtrafik. Men du får själv kontrollera om intyget ger dig rätt till rabatt.

Ny utredning vart tredje år

Om du fått sjukersättning kommer försäkringskassan att göra en ny utredning vart tredje år för att ta reda på om du fortfarande har rätt till ersättning på samma nivå. Försäkringskassan kommer också att utreda om det har hänt något som gör att möjligheterna till rehabilitering har förbättrats.

Ansökan

Du ansöker om sjukersättning hos Försäkringskassan.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman